ชื่อ - นามสกุล :นายวิสุทธิ์ แก้ววานิช
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กรรมการบริหารโรงพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์