ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรินยา พยัคภาพ
ตำแหน่ง :นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กรรมการบริหารโรงพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : ......