ชื่อ - นามสกุล :นางจรวยพร กันภูมิ
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กรรมการบริหารโรงพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป